Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

chcedodomu
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viahelenburns helenburns
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viahelenburns helenburns
2523 97b0 500

inneroptics:

Eva Rubinstein

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
8412 ea3c 500

archiveofaffinities:

Kazuhiro Ishii, 54 Windows, Soya Clinic and Residence, Hiratsuka, Kanagawa, Japan, 1975

Reposted frombitner bitner viahelenburns helenburns
9391 1fcf
Reposted fromtosiaa tosiaa viahelenburns helenburns
chcedodomu
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahelenburns helenburns
9668 e75e 500
Reposted frombitner bitner viahelenburns helenburns
chcedodomu
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

July 10 2015

chcedodomu
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viamiktoria miktoria
chcedodomu
Salvador Dali and Coco Chanel, 1930s
Reposted fromciarka ciarka viamiktoria miktoria
chcedodomu
7287 4580
Reposted fromzoja zoja viamiktoria miktoria
chcedodomu
4063 7f3d
Reposted fromrol rol viamiktoria miktoria
chcedodomu
1514 35d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiktoria miktoria

July 08 2015

0960 644a 500
Reposted fromtaborri taborri viaWrongway Wrongway
chcedodomu

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viaWrongway Wrongway
chcedodomu
5340 021e 500
Reposted frommisza misza viatakemeout takemeout
chcedodomu
wtorek w nocy, czwarta w nocy
ze strachu wychodzę w pośpiechu i niezgrabnie
myślę
zrobię sobie krzywdę albo się upiję

znów śnisz mi się uparcie i na złość choć nie chcę i uciekam od Twojego wzroku
myślę
tyle było do powiedzenia

prawie sześćdziesiąt pięć milionów sekund żeby wypalić ślad wrażliwy na zimno
dwa razy tyle, by zblakł

nie zdążę
Reposted fromtakemeout takemeout
2975 e4c2
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatakemeout takemeout
chcedodomu
9617 93d7
Reposted fromlostness lostness viatakemeout takemeout
chcedodomu
8634 5d55
Reposted frombiohzdr biohzdr viatakemeout takemeout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl