Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

chcedodomu
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viaheadsbangbang headsbangbang
chcedodomu
7383 a4a1 500
Reposted fromEkran Ekran viafajnychnielubie fajnychnielubie
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

July 13 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

chcedodomu
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaSkydelan Skydelan
6258 1f91
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
7775 7fef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
0919 ecbc 500
9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed
chcedodomu
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viastarryeyed starryeyed

May 19 2017

chcedodomu
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viahelenburns helenburns
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viahelenburns helenburns
2523 97b0 500

inneroptics:

Eva Rubinstein

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
8412 ea3c 500

archiveofaffinities:

Kazuhiro Ishii, 54 Windows, Soya Clinic and Residence, Hiratsuka, Kanagawa, Japan, 1975

Reposted frombitner bitner viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...