Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

9391 1fcf
Reposted fromtosiaa tosiaa viahelenburns helenburns
chcedodomu
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahelenburns helenburns
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
9668 e75e 500
Reposted frombitner bitner viahelenburns helenburns
chcedodomu
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

July 10 2015

chcedodomu
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viamiktoria miktoria
chcedodomu
Salvador Dali and Coco Chanel, 1930s
Reposted fromciarka ciarka viamiktoria miktoria
chcedodomu
7287 4580
Reposted fromzoja zoja viamiktoria miktoria
chcedodomu
4063 7f3d
Reposted fromrol rol viamiktoria miktoria
chcedodomu
1514 35d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiktoria miktoria

July 08 2015

0960 644a 500
Reposted fromtaborri taborri viaWrongway Wrongway
chcedodomu

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viaWrongway Wrongway
chcedodomu
5340 021e 500
Reposted frommisza misza viatakemeout takemeout
chcedodomu
wtorek w nocy, czwarta w nocy
ze strachu wychodzę w pośpiechu i niezgrabnie
myślę
zrobię sobie krzywdę albo się upiję

znów śnisz mi się uparcie i na złość choć nie chcę i uciekam od Twojego wzroku
myślę
tyle było do powiedzenia

prawie sześćdziesiąt pięć milionów sekund żeby wypalić ślad wrażliwy na zimno
dwa razy tyle, by zblakł

nie zdążę
Reposted fromtakemeout takemeout
2975 e4c2
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatakemeout takemeout
chcedodomu
9617 93d7
Reposted fromlostness lostness viatakemeout takemeout
chcedodomu
8634 5d55
Reposted frombiohzdr biohzdr viatakemeout takemeout
chcedodomu
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viatakemeout takemeout
chcedodomu
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatakemeout takemeout
chcedodomu
5917 4b69 500
Reposted frommonikkass monikkass viaSkydelan Skydelan
chcedodomu
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...